İcra İflas Hukuku

Hukuk Büromuz ayrıca ekonomik sıkıntılar yaşayan şirketlerin iflas ertelemesi yapabilmesi için iyileştirme projelerinin hazırlanması ve şirketlerin yeniden yapılandırılması hususunda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve iflas ertelemesi kararının alınması veya uzatılması için yargı mercileri nezdinde Müvekkillerini temsil etmektedir.

  • Alacak Takip ve Tahsilat İşlemlerinin Yapılması
  • Kurumsal Takip İşlemlerinin Yapılması
  • İflas Ertelemesi ve İflas Ertelemesi Süresinin Uzatılması
  • İflas Erteleme Taleplerine İlişkin İyileştirme Projelerinin Hazırlanması
  • Borçların Yeniden Yapılandırılması Süreçlerinin Yönetimi