Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz gayrimenkullerin alım satımı, gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa, irtifak tesisi ve terkini işlemleri de dahil olmak üzere tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve imar müdürlükleri nezdinde gayrimenkullere ilişkin gerekli tetkikleri ve işlemleri gerçekleştirmektedir. Hukuk Büromuz ayrıca gayrimenkullere dair bu iş ve işlemlere ilişkin müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ve kira sözleşmelerinin yönetimi hususlarında Müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.